Vermësstemeldungen
Vermësstemeldunge
1
Vermisstenanzeige Vermisstenmeldung Vorgang
signalement de disparition
participação de desaparecimento de uma pessoa
ech sinn am Leed, well mer näischt vun eisem Bouf héieren, ech gi bei d' Police 1 eng Vermësstemeldung maachen
2
Vermisstenanzeige Suchanzeige
avis de recherche suite à une disparition
notícia de desaparecimento de uma pessoa
d' Police 1 huet fir zwee Jugendlecher, déi vun doheem fortgelaf sinn, zwou Vermësstemeldungen erausginn