Vermëttlerinnen
Vermëttlerinne
Vermittlerin Schlichterin
médiatrice
mediadora
hir Roll als Vermëttlerin ass et, en Accord tëschent deenen zwou Parteien ze fannen
Mediatrice
Vermëttlerin
Mediatrice