Verrenkungen
Verrenkunge
1
Verrenkung starke Biegung
contorsion
contorção movimento acrobático
d' Akrobatin 1 huet de Publikum mat hire Verrenkunge begeeschtert
2
Verrenkung Verletzung
entorse lésion
entorse
den Turner koum mat enger Verrenkung vun der Schëller an d' Klinik 1