hunn
verschlechtert
transitiv
1
verschlechtern
détériorer
to deteriorate to worsen
piorar
déi nei Gehältertabell riskéiert, d' Relatioun 1 tëschent de Mataarbechter ze verschlechteren
reflexiv
2
sich verschlechtern
se détériorer se dégrader
to deteriorate to worsen
piorar deteriorar-se
den Zoustand vum Patient huet sech an de leschten Deeg leider verschlechtert
d' Wieder 1 huet sech am Laf vum Dag al verschlechtert
wann s de d' Plaz 1 wiessels, kanns de dech nëmme verschlechteren wann s de d' Plaz 1 wiessels, hues de nëmmen Nodeeler