hunn
verschloss
reflexiv
sich verschließen
se fermer à se refuser à
to turn down to refuse
fechar-se a
d' Oppositioun 1 verschléisst sech kengem Debat