verschwenderisch vergeuderisch
dépensier gaspilleur
wasteful
dissipador esbanjador
wann s de net esou verschwenderesch wiers, dann häss de Enn des Mounts nach e puer Su um Kont!
gitt net verschwenderesch mam Waasser ëm!