Versinner
VEREELZT
Zimmerdecke Zimmerhöhe
(hauteur sous) plafond
ceiling
(altura de) teto
eist aalt Haus huet héich Versinner