Verzerrungen
Verzerrunge
1
Verzerrung Verformung
distorsion déformation
distortion deformation
distorção deformação
d' Tëleeë 1 vu fréier haten dacks eng Verzerrung op de Borde vum Bild
2
Verzerrung Verfälschung
déformation falsification
distortion falsification
distorção deturpação
de Politiker geheit de Medien eng Verzerrung vun der Wouerecht vir