hunn
verziedelt
reflexiv
EGS
sich verzetteln
s'égarer s'éparpiller
to fritter away to make poor use of
dispersar-se deter-se em pormenores
a sengem Virtrag hat de Professer sech mat der Zäit verziedelt