hunn
verziert
transitiv
verzieren
décorer orner
to decorate to embellish
ornamentar decorar
all Teller vun dësem Zerwiss gouf vun Hand mat engem Blummemuster verziert
dekoréieren
verzieren
dekoréieren