Videoskassetten
Videoskassette
Videokassette
vidéocassette cassette vidéo
video tape video cassette
videocassete cassete de vídeo
ech hunn doheem vill Videoskassetten , 1 mee keen Apparat méi, fir se ze kucken