kee Pluriel
Vielfalt
variété diversité
(great) variety
variedade diversidade
de Klimawandel bréngt d' Vilfalt 1 vun der Fauna a vun der Flora a Gefor
Diversitéit
Vilfalt
Diversitéit