voraussichtlich
probablement pour un événement à venir
probably
provavelmente relativamente a um acontecimento futuro
d' Recherchen 1 iwwer d' Migratioun 1 vun de Fräsche si viraussiichtlech an e puer Méint ofgeschloss
warscheinlech
viraussiichtlech
warscheinlech