virbäi sinn
vorneweg sein ganz vorne sein nahe dran sein am Geschehen
être aux premières loges être parmi les premiers
to be in the front line
estar na primeira fila estar entre os primeiros
wann eng gestiicht gëtt, bass du ëmmer mat (der Nues) virbäi
du muss awer och iwwerall (mat der Nues) virbäi sinn!