Virbauten
Virbaute
Vorbau Gebäudeteil
avant-corps
porch
parte saliente de um edifício antecorpo
wéi mir d' Haus 1 renovéiert hunn, hu mer eisen Hall duerch e Virbau vergréissere gelooss