Virbedéngungen
Virbedéngunge
Vorbedingung
condition préalable
condição prévia
verschidde Virbedéngunge mussen erfëllt sinn, éier een eng Autorisatioun kann ufroen