vorbelastet
prédisposé
predisposed
predisposto propenso
well déi béid Elteren Zocker hunn, sinn d' Kanner 1 (ierflech) virbelaascht
als Jong aus enger politesch engagéierter Famill sinn ech virbelaascht