hunn
virdatéiert
transitiv
1
vordatieren
postdater
to postdate to write a future date
pós-datar
datéier de Bréif vir , 1 ech geheien en eréischt déi nächst Woch an d' Boîte! 1
2
zurückdatieren mit einem früheren Datum versehen
antidater
to backdate to write an earlier date
antedatar
datéier deng Demande vir , 1 da mierkt keen, datt s de den Delai net agehalen hues!
zeréckdatéieren
2
virdatéieren
zeréckdatéieren