Virdenker
Vordenker
maître à penser
forward thinker forward-looking thinker
mestre pensador
de fréiere Premier gëtt nach haut a senger Partei vu ville Leit als Virdenker ugesinn