hunn
virgedréckt
reflexiv
sich (rücksichtslos) vordrängen
resquiller ne pas attendre son tour ne pas respecter sa file
to push in to jump the queue
meter-se à frente não esperar a sua vez não respeitar a fila
amplaz sech wéi d' Leit 1 an d' Rei 1 ze stellen, huet deen Eefalt sech virgedréckt
d' Leit 1 si rose ginn, wéi se gesinn hunn, datt eng Fra sech wollt virdrécken
sech virdrängen
sech virdrécken
sech virdrängen