1
davor räumlich
devant dans l'espace
in front spatially
à frente no espaço
mir hate kee gudden Hotel, virdru war d' Strooss, 1 hannendru war d' Bunn 1
wéinst dem Bam virdru kann een d' Schëld 1 nëmme schlecht liesen
2
davor zeitlich zuvor
auparavant
before temporally
antes no tempo
ech hunn en neien Auto, awer net dee selwechte wéi virdrun
3
vorhin
tout à l'heure récemment
earlier just now
há bocado há pouco
wéi ech virdru bei der laanschtkoum, waars de net doheem
(d')éinescht
3
virdrun
(d')éinescht