am Virfeld
im Vorfeld
au préalable
first beforehand in advance
previamente
am Virfeld muss gekläert ginn, wie fir déi verschidden Aarbechte responsabel ass
am Viraus
am Virfeld
am Viraus