Virgäertercher
Vorgarten
jardinet de devant
front garden
jardim à frente da casa
an eiser Strooss huet all Haus e Virgäertchen