Virgänger
Vorgänger
prédécesseur
predecessor
predecessor
eisen neie Chef huet sengem Virgänger seng Iddien einfach opgegraff an ëmgesat