kee Pluriel
Vorgeschmack
avant-goût idée
foretaste
antegosto ideia
d' Ouverture 1 gëtt engem direkt e Virgeschmaach op déi ganz Oper
d' Steiererhéijunge 1 ware just e Virgeschmaach op déi finanziell Aschnëtter, déi d' Regierung 1 decidéiert huet