Virléiften
Virléifte
Vorliebe
préférence prédilection
preference
predileção preferência
so mer emol, wat beim Iessen deng Virléifte sinn!
Preferenz
Virléift
Preferenz