Virowenter
Virowender
Vorabend
veille (au soir)
eve
véspera (à noite)
mir ginn all Joer um Virowend vum Nationalfeierdag d' Freedefeier 1 kucken