vorprogrammiert sehr wahrscheinlich
assuré sûr et certain garanti
guaranteed predetermined
seguro certo garantido
bei esou bekannten Artisten ass de Succès vum Festival virprogramméiert
esoubal déi zwee Klatzkäpp sech begéinen, ass Sträit virprogramméiert