kee Pluriel
zum Virschäi kommen
zum Vorschein kommen
apparaître ce qui était caché, ce qui était couvert
to appear to be revealed
aparecer despontar o que estava escondido, o que estava tapado
ënner där décker Kusch Faarf koume schéin al Fresken zum Virschäin