Virschléi
Vorschlag Anregung
proposition suggestion
suggestion proposition
proposta oferta, sugestão
mir si frou, fir mat an d' Vakanz 1 ze fueren, maacht eis emol e konkreete Virschlag ! 1
déi lescht Virschléi vum President hu fir Diskussioune gesuergt
Propos
Propositioun
Suggestioun
Virschlag
Propos
Propositioun
Suggestioun