Virwalen
Virwale
Vorwahl Vorwahlnummer
préfixe (téléphonique) indicatif (téléphonique)
prefix dialling code
indicativo (telefónico) prefixo (telefónico)
am Telefonsbuch ass eng Tabell mat de Virwale vun deene verschiddene Länner