Virwierder
Vorwort
préface avant-propos
preface foreword
prefácio preâmbulo
an der neier Editioun vum Roman ass e Virwuert vun der Autorin
am Virwuert vun eiser Broschür geet de Minister op d' Ëmweltproblematik 1 an
Preface
Virwuert
Preface
Prolog