Visièren
Visièrë
Visier Gesichtsschutz
visière protection du visage
visor face protection
viseira de proteção facial
fir d' Motocyclisten 1 ass eng zerkraazt Visière e grousse Sécherheetsrisiko
fir d' Fleegepersonal 1 ass eng Visière en zousätzlechen effikasse Schutz géint de Coronavirus
eng Visière verhënnert, datt engem Dreck an d' Ae 1 flitt, wann ee mam Freischneider schafft