1
kee Pluriel
Vollkornbrot Brotsorte
pain complet type de pain
wholegrain bread kind of bread
pão integral tipo de pão
Vollkarbrout ass am Prinzip méi gesond ewéi wäisst Brout
2
Vollkarbrout
Vollkornbrot Laib
pain complet pain à l'unité
(loaf of) wholegrain bread
pão integral unidade de pão
bréng mer wannechgelift e Vollkarbrout vum Bäcker mat!