hunn
votéiert
transitiv
verabschieden rechtskräftig machen
voter
to vote
votar
dat neit Gesetz gouf eestëmmeg vun den Deputéierte votéiert
stëmmen
votéieren
stëmmen