hunn
vrecktkritt
transitiv
FAM
kaputtkriegen
réussir à bousiller
to manage to break to manage to wreck
conseguir espatifar conseguir estragar
dësen Apparat kriss de net vreckt
déi Pan ass net vrecktzekréien
futtikréien
kapottkréien
FAM
vrecktkréien
futtikréien
kapottkréien