hunn
vreckt gemaach
vreckt gemaacht
transitiv
FAM
kaputtmachen beschädigen, zerstören
casser bousiller
to smash to ruin
estragar escangalhar
Onbekannter hunn am Park déi ganz Spillplaz vreckt gemaach
futti maachen
kapott maachen
FAM
vreckt maachen
futti maachen
kapott maachen