hunn
vrecktgemaach
vrecktgemaacht
reflexiv
FAM
sich kaputtmachen
se crever s'éreinter se tuer
to kill oneself to slave away
matar-se esfalfar-se
hie mécht sech vreckt op der Aarbecht
sech dropmaachen
sech futtimaachen
sech krepéieren
sech vrecken
FAM
sech vrecktmaachen
sech dropmaachen
sech futtimaachen
sech krepéieren
sech vrecken