Waardelëschten
Waardelëschte
Warteliste
liste d'attente
waiting list
lista de espera
de Patient steet op der Waardelëscht , 1 fir eng nei Liewer ze kréien
Liste d'attente
Waardelëscht
Liste d'attente