Wark
Wark
Wark
Wark
d' Waark 1 leeft zu Ettelbréck an d' Uelzecht 1