Waarzelen
Waarzele
Warze
verrue
wart
verruga
et huet laang gedauert, bis meng Waarzel ganz verschwonne war
mol der Hex eng déck Waarzel op d' Nues 1