Waasserbasengen
Waasserbasenge
Wasserbecken Wasserbassin
bassin (d'eau) réservoir (d'eau)
tanque de água
um Wupp vun eiser Strooss soll en neie Waasserbaseng gebaut ginn