Waasserfässer
1
Wasserfass Viehtränke
citerne à eau abreuvoir mobile
water tank water trough mobile
cisterna de água bebedouro móvel
de Bauer huet de Béischten e Waasserfaass an d' Perch 1 gefouert
2
Regentonne
cuve pour eau de pluie cuve à eau
rain barrel water butt
bidão para a água da chuva tonel de água
hanner eisem Gaardenhaische steet e Waasserfaass , 1 fir d' Reewaasser 1 opzefänken