kee Pluriel
Wasserlassen Urinieren
miction
passing water urination
micção
dat Brennen, dat ech beim Waasserloossen hunn, gëtt ëmmer méi staark