kee Singulier
Windpocken
varicelle
chickenpox
varicela
d' Kanner 1 hu sech mat de Waasserpouken ugestach