Waasserrallen
Waasserralle
Rallus aquaticus
Wasserralle
râle d'eau
water rail
frango-d'água
wéi laang bréien d' Waasserrallen 1 ? 1