kee Pluriel
Wasserverbrauch
consommation d'eau
water consumption
consumo de água
wéinst der Dréchent goufen d' Leit 1 derzou opgefuerdert, hire Waasserverbrauch ze reduzéieren