Waben
Wabe
Wabe
rayon d'une ruche
honeycomb
favo de uma colmeia
an der Schleider gëtt den Hunneg vun de Wabe getrennt