Wäffelcher
Waffelhörnchen
gaufrette roulée en cornet
cone waffle
bolacha belga (enrolada) (cone de) waffle
mir krute beim Kaffi Wäffelcher zerwéiert