Wäinzoossissen
Wäinzoossisse
Weinwurst
saucisse au vin (blanc)
samschdes huet eis Boma ëmmer Wäinzoossiss mat Moschterzooss, Püree a Kompott gemaach